Edessä yritysmuutto? Muutamme yrityksesi luotettavasti alueilla Seinäjoki, Vaasa ja ympäri Suomen

Hyvä suunnittelu antaa pohjan onnistuneella yritysmuutolle. Meiltä saatte maksuttoman suunnittelu - ja arviokäynnin. Arviokäynnin tarkoituksena on selvittää tavaramäärä, tarvittavien muuttopalvelujen laajuus ja muutto-olosuhteet. Näillä asioilla säästetään kustannuksissa ja muuttoa pystytään nopeuttamaan huomattavasti.

Yritysmuutto on projekti, joka vaatii huolellista yksityiskohtien huomioimista ja aikataulujen hallintaa. Movecon muuttopalvelut räätälöi jokaisen muuton tarpeidenne mukaan. Olemme tehneet lukuisia yritysmuuttoja, katso referenssimme täältä

Muutossa huomioitavaa:

Yrityksen muutosta vastaava ja Moveconin työnjohtaja sopivat yhdessä muuton koordinoinnista. Asiakkaan vastuulla on huolehtia, että muutossa käytettävät kulkureitit, lastaus- ja purkupaikat ovat vapaana. Myös lattioiden ja pintojen suojaaminen muuton ajaksi on asiakkaan vastuulla, ellei toisin ole sovittu. Uuden tilan pohjakuva, mihin on merkattu työpisteiden sijainti, teipataan sisääntuloaulaan. Jokaisen huoneen ovenpielessä olisi hyvä olla kalustesuunnitelma, jotta saisimme kalusteet suoraan omille paikoille.

Työt jatkuvat, vaikka pöydän paikka siirtyy! Meillä on pitkä kokemus yritysmuutoista. Pyydä tarjous jo tänään.

Ota yhteyttä

Lisäpalvelut yrityksille

Meiltä onnistuvat pelkän muuton lisäksi myös seuraavat palvelut:

 • Kierrätyspalvelu
 • Kalusteasennukset
 • Varastointi
 • Pakkaus -ja suojauspalvelut
 • Muuttoyrityksen tarvitsemat tiedot:
 • Vanhan- ja uuden kohteen neliömäärät
 • Työhuoneiden/pisteiden määrä
 • Henkilökunnan määrä
 • Muuttoyrityksen toimesta pakattavan tavaran määrä
 • Tilojen pohjapiirrokset ja kulkureitit
 • Huoneiden ja varastojen numerot
 • Kierrätykseen menevän tavaran määrä

Ota yhteyttä

Yritysmuuttajan muistilista

Lue tästä vinkkejä onnistuneeseen yritysmuuttoon:

• Aloita pakkaaminen hyvissä ajoin
• Käy läpi poisheitettävät tavarat ja kierrätä tarpeettomat tavarat ja kalusteet
• Täytä pakkauslaatikot oikein
• Irrota IT-laitteiden kaapelit
• Lukitse kalusteiden ovet ja laatikostot avaimella/pakkausteipillä/käsikiristekalvolla
• Suojaa taulut ja peilit kuplamuovilla ja kirjoita päälle "särkyvää"
• Suojaa arat kalusteet aaltopahvilla tai kuplamuovilla
• Numeroi ja merkitse kaikki muuttolaatikot
• Numeroi ja merkitse kaikki kalusteet sekä näyttö ja työasema

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Movecon Muuttopalvelut/Kuriiripalvelut Lampinen Oy (Y-2569777-2)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tommi Lampinen
040 576 8813
info@muuttoseinajoki.fi

Henkilörekisterin nimi

Movecon Muuttopalvelut/Kuriiripalvelut Lampinen Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Movecon Muuttopalvelut/Kuriiripalvelut Lampinen Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
info@muuttoseinajoki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna